rozdíl mezi aplikací, programem, softwarem?

skvělá otázka! Všechna tři slova se často používají zaměnitelně, ale existuje technický rozdíl.

Software-programy a další provozní informace používané počítačem. Software může být tvořen více než jedním programem. Všeobjímající termín, který se často používá na rozdíl od hardwaru (hmotné části počítače)

aplikace-program nebo skupina programů, která je určena pro koncového uživatele. Aplikační software (aplikace) je sada počítačových programů, které umožňují uživateli provádět skupina koordinovaných funkcí, úkolů nebo činností. Aplikační software nemůže běžet sám o sobě, ale je závislý na systémovém softwaru, který má být spuštěn.

Program-sada instrukcí, které říkají počítači, co má dělat.

“ všechny aplikace jsou programy, ale program nemusí být nutně aplikací. Například na pozadí operačního systému běží vždy spousta programů, ale protože nebyly vyvinuty pro koncového uživatele, nejedná se o aplikace. Na druhé straně jsou například aplikace Windows Media Player a Firefox. Mají grafické uživatelské rozhraní.“- https://www.quora.com/What-is-the-difference-between-an-app-and-a-program

doufám, že to pomůže. 🙂