Marketing Channel Strategy – Coughlan-2010-Store Oppslagsverk

Marketing channel strategy – en av De «Fire P’ s » av markedsmiks («sted,» sammen med produkt, pris, og markedsføring) – omfatter sett av beslutninger, og strukturer opprettet ,som bidrar til å flytte en produsent produkt eller tjeneste fra stedet av produsenten til den ultimate sluttbrukeren. Kanaldesign og styring innebærer langsiktig oppmerksomhet til sluttbrukernes krav, ikke bare for firmaets produkter, men også for tjenestene kanalen kan tilby; nødvendigheten av å håndtere de betydelige kostnadene som distribusjonen påfører selskapet, gjennom fornuftig tildeling av ansvar for kanalflytytelse til de valgte medlemmene av kanalen; og evnen til å opprettholde kanalpartneres positive insentiver og motivasjoner for å utføre på den angitte kanaldesignen. I motsetning til de andre tre «P-ene», innebærer det iboende samarbeid og samhandling mellom flere bedriftsenheter, alt i jakten på et enkelt mål: lønnsomt sluttbrukersalg. Denne artikkelen legger ut de viktigste elementene i effektiv kanaldesign og kanaladministrasjon.