Multipel myeloom als vorm van leukemie

de conventionele punten in de differentiële diagnose tussen myeloom en leukemie zijn besproken. Er is aangetoond dat deze onderscheidingspunten niet als fundamenteel kunnen worden beschouwd. De instanties worden geabstraheerd waar de gevallen van multipel myeloma de diverse kenmerken van leukemie tonen en vice versa.

1. Leukemische kenmerken bij myeloom zijn aangetoond bij:

a. diffuse infiltratie bij multipel myeloom zonder afgebakende tumorvorming en zonder enige Grove botafbraak;

b. extraskeletale viscerale myelomateuze verspreiding waarbij de nier, milt, lymfeklieren, enz.;

c. invasie van perifeer bloed in myeloom-incidentele myelomacellen (overeenkomend met de aleukemische vormen van leukemie) kan vaak worden gevonden in geconcentreerde uitstrijkjes, hoewel deze bij routinematig onderzoek kunnen worden gemist; massieve invasie van perifeer bloed is echter zeldzaam;

d. verhoogd urinezuur gehalte in het bloed en verhoogd basaal metabolisme, kenmerkend voor leukemie, vaak gezien ook bij myeloom;

e. optreden van myeloom in de jeugd;

f. symptomatologie van multipel myeloom soms niet relevant voor het osseous systeem.

2. Myeloom kenmerken bij leukemie zijn aangetoond in:

a. skeletbetrokkenheid bij leukemie;

b. zeer zeldzame medullaire vormen van leukemie (zonder viscerale betrokkenheid);

c. voorkomen van Bence-Jones proteïnurie of

d. hyperproteïnemie met hyperglobulinemie in zeldzame gevallen van leukemie;

e. gevallen waarin de symptomatologie van leukemie kon worden verwezen naar het osseus systeem.

3. Coëxistentie van multipel myeloom en leukemie wordt beoordeeld uit de literatuur, en een geval wordt gemeld van uitgebreide gemengde lymfocytaire en plasma cel infiltratie.

concluderend kan worden gesteld dat het verschil tussen myeloom en leukemie, wat de genoemde conventionele onderscheidende kenmerken betreft, slechts een van de incidentie is: wat zeldzaam is bij de ene ziekte, komt vaak voor bij de andere, en vice versa. Multipel myeloom is naar alle waarschijnlijkheid een leukemie van plasmacellen.