Historical paperAn empirical, 21st century evaluation of frenology

frenologia była dziewiętnastowiecznym przedsięwzięciem mającym na celu powiązanie cech osobowości z morfologią skóry głowy, które było zarówno wpływowe, jak i ostro krytykowane, nie tylko ze względu na założenie, że morfologia skóry głowy może być informacyjna o podstawowej funkcji mózgu. Tutaj testujemy pomysł empirycznie, a nie odrzucamy go spod kontroli. Podczas gdy dziewiętnastowieczni frenolodzy mieli dostęp do gruboziarnistych narzędzi pomiarowych (technologia cyfrowa odnosząca się wówczas do palców), byliśmy w stanie ponownie zbadać frenologię przy użyciu metod XXI wieku i tysięcy przedmiotów zaczerpniętych z największego dotychczas badania neuroobrazowania. Wysokiej jakości strukturalny rezonans magnetyczny został użyty do ilościowego określenia lokalnych skrzywień skóry głowy. Uzyskane w ten sposób statystyki krzywizny zostały porównane z miarami stylu życia uzyskanymi od tej samej kohorty badanych, uważając, aby dopasować podzbiór miar stylu życia do frenologicznych idei organizacji mózgu, w celu przywołania charakteru czasów wiktoriańskich. Wyniki stanowią najbardziej rygorystyczną jak dotąd ocenę twierdzeń frenologicznych.