Strategia kanału marketingowego – Coughlan – 2010 – główne prace referencyjne

Strategia kanału marketingowego – jedna z „czterech P” marketingu mix („miejsce” wraz z produktem, ceną i promocją)‐obejmuje zbiór podjętych decyzji i stworzonych struktur, które pomagają przenieść produkt lub usługę producenta z miejsca producenta do ostatecznego użytkownika końcowego. Projektowanie i zarządzanie kanałem wiąże się z długoterminową dbałością o wymagania użytkowników końcowych nie tylko w odniesieniu do produktów firmy, ale także usług, które może zaoferować kanał; konieczność zarządzania znaczącymi kosztami, które Dystrybucja nakłada na firmę, poprzez rozsądne przydzielenie odpowiedzialności za wydajność przepływu kanałów wybranym członkom kanału; oraz zdolność do utrzymania pozytywnych zachęt i motywacji partnerów dystrybucyjnych do realizacji określonego projektu kanału. W przeciwieństwie do pozostałych trzech „P”, z natury wiąże się ze współpracą i interakcją między wieloma podmiotami korporacyjnymi, wszystko w dążeniu do jednego celu: zyskownej sprzedaży dla użytkowników końcowych. W tym artykule przedstawiono kluczowe elementy efektywnego projektowania kanałów i zarządzania kanałami.