Digital historia

utskrivbar Version

Hartford-konventionen
digital historia ID 199

författare: James Monroe
datum:1815

Annotation:

många federalister trodde att kriget 1812 utkämpades för att hjälpa Napoleon i hans kamp mot Storbritannien. Vissa motsatte sig kriget genom att vägra att betala skatt, bojkotta krigslån och vägra att förse trupper. I December 1814 samlades delegater från New England i Hartford, Connecticut, där de rekommenderade en serie konstitutionella ändringar för att begränsa kongressens makt att föra krig, reglera handeln och erkänna nya stater. Delegaterna stödde också ett ordförandeskap på en gång (för att bryta Virginians grepp på kontoret) och avskaffande av kompromissen på tre femtedelar och pratade om att avskilja sig om de inte fick sin väg. I detta meddelande uttrycker Madisons statssekreterare, James Monroe, oro över Hartford-konventionen och rädsla för att New England federalister kan gripa federal armory i Springfield, Massachusetts.

dokument:

konfidentiellt

…Förfarandet i Hartford har väckt mycket ångest, så sannolikt att genera regeringens åtgärder, och genom ansiktet har de gett fienden att förlänga kriget, om de inte skulle leda till värre konsekvenser. General Swartout har bemyndigats att vidta åtgärder, om de skulle vara nödvändiga, för vapensäkerheten i Springfield …. Jag litar på att allt ont som kan övervägas, hur stort det än är, kommer att besegras.