Elizabeth Cady Stanton, Lucretia Mott och Carrie Catt

3-cent framsteg av kvinnors stämpel
kvinnornas framsteg stämpel, utfärdad den 19 juli 1948, visar den välkända kvinnan hans rättigheter och rösträtt Ledare Carrie Catt, Lucretia Coffin Mott och Elizabeth Cady Stanton.

Kvinnor Som Elizabeth Cady Stanton (1815-1902), Lucretia Mott (1793-1880) och Carrie Catt (1859-1947) var hängivna avskaffare som hjälpte till att starta kvinnorättsrörelsen. År 1848 organiserade Stanton och Mott den första kvinnans rättighetskonvention i Seneca Falls, New York, och började de första stegen för att säkerställa en lika plats för kvinnor i Amerika. Catt fortsatte sitt arbete i slutet av 19 och början av 20-talet som president för National American Women Suffrage Association. Aktivisterna som kämpade för att garantera dessa naturliga rättigheter ibland inför stark opposition, men rörelsen fortsatte att växa och uppnå nya mål.

kvinnornas framsteg frimärke utfärdades på Seneca Falls-konventets hundraåriga år. Konventet var ett toppmoment under de första åren av kvinnorättsrörelsen i Amerika. 1848 års konvention samlade kvinnliga aktivister för att diskutera de rättsliga begränsningarna av kvinnors rättigheter och förkunnade att alla män och kvinnor var lika.