Historical paperAn empirisk, 21st century utvärdering av phrenology

Phrenology var en artonhundratalet strävan att länka personlighetsdrag med hårbotten morfologi, som har varit både inflytelserik och våldsamt kritiseras, inte minst på grund av antagandet att hårbotten morfologi kan vara informativ av underliggande hjärnfunktion. Här testar vi tanken empiriskt snarare än att avvisa den ur hand. Medan nittonde århundradet phrenologists hade tillgång till grova mätverktyg (digital teknik hänvisar sedan till fingrar), kunde vi ompröva phrenology med hjälp av 21st century metoder och tusentals ämnen dras från den största neuroimaging studien hittills. Högkvalitativ strukturell Mr användes för att kvantifiera lokal hårbottenkurvatur. Den resulterande krökningsstatistiken jämfördes mot livsstilsåtgärder som förvärvats från samma kohort av ämnen, var noga med att matcha en delmängd av livsstilsåtgärder till frenologiska tankar om hjärnorganisation, i ett försök att framkalla karaktären av viktoriansk tid. Resultaten representerar den mest rigorösa utvärderingen av frenologiska påståenden hittills.