Hur justerar jag börvärdet i Auto-växlingsläge?

När du är i Auto Change Over-läge kommer displayen att säga antingen ”auto heat” eller ”auto cool” till vänster om rumstemperaturen. Om du försöker ändra värmeinställningen när displayen säger ”auto heat”, eller försöker ändra den svala inställningen när den säger ”auto cool”, tryck bara på + eller – knappen. Om du vill ändra den svala börvärdet när det står ”auto heat”, måste du först trycka på mode-knappen tills läget visar ”cool”, använd sedan + eller -; för att ändra den svala börvärdet. Tryck sedan på mode-knappen för att växla läget tillbaka till automatisk övergång. Om du vill ändra värmeinställningen när det står ” auto cool ”måste du först trycka på mode – knappen tills läget visar” heat ” och sedan använda + eller-för att ändra värmeinställningen. Tryck sedan på mode-knappen för att växla läget tillbaka till automatisk övergång. Om du försöker ställa in värme och kyla börvärden för dina programinställningar (vakna, lämna, återvända, sova) termostaten kan du justera varje börvärde när du cyklar genom programinställningarna.