skillnaden mellan applikation, program, programvara?

stor fråga! Alla tre orden används ofta omväxlande, men det finns en teknisk skillnad.

programvara-program och annan operativ information som används av en dator. Programvara kan bestå av mer än ett program. Allomfattande term som ofta används i motsats till hårdvara (de konkreta delarna av en dator)

ansökan – ETT program eller en grupp av program som är utformade för slutanvändaren. Applikationsprogramvara (en applikation) är en uppsättning datorprogram som är utformade för att tillåta användaren att utföra en grupp samordnade funktioner, uppgifter eller aktiviteter. Applikationsprogramvara kan inte köras på sig själv men är beroende av systemprogramvara att köra.

Program-en uppsättning instruktioner som berättar för en dator Vad man ska göra.

” alla program är program, men ett program är inte nödvändigtvis en applikation. Till exempel finns det alltid många program som körs på bakgrunden av ett operativsystem, men eftersom de inte utvecklades för slutanvändaren är de inte applikationer. Å andra sidan är Windows Media Player och Firefox till exempel applikationer. De har ett grafiskt användargränssnitt.”- https://www.quora.com/What-is-the-difference-between-an-app-and-a-program

hoppas detta hjälper. 🙂